2015


Ken Been: Å holde hodet kaldt i Arktis

Feb 9, 2015

I de kommende tiårene kan Arktis bli en viktig region for oljeutvinning. Mens regionen åpnes for prosjektering og produksjon vil flere og flere ingeniører støte på utfordringene som finnes i nord. For å lykkes på Arktis vil bedrifter trenge kunnskap fra spesialister om det arktiske miljøet og hvordan det skiller seg markant fra den øvrige verden.

En av de største forskjellene mellom Arktis og resten av verden er de ulike typene geofarer det frosne klimaet skaper. Ken Been i Golder Associates har nylig publisert en artikkel i Offshore Engineer. Her skriver han om hvilke geotekniske tilnærmelser som er best i Arktis, og hvordan man på best mulig måte kan legge rørledninger under den arktiske isen.

Ken Been mener at de største geotekniske utfordringene man står ovenfor på Arktis er at isen konstant beveger seg, danner ulike formasjoner og lager groper og høyder når ismassene flytter seg mot eller fra hverandre. Disse variasjonene stiller høye krav til detaljerte undersøkelser og hvordan de påvirker rørledningenes rute. Dette er komplisert, og krever nøyaktige beregninger for å forhindre oljesøl.

Hele artikkelen kan leses i Offshore Engineer.


Om Golder Associates

Golder Associates er en global, ansatteid organisasjon med over 50 års erfaring innen miljø, jord, geologi, vann og informasjonshåndtering. Vi opptrer med sterk integritet og tar hensyn til miljøet gjennom vårt arbeid. Vi  jobber for teknisk gode og kostnadseffektive løsninger. Vi tar oss tid til å sette oss inn i kundenes behov. Totalt er vi over 8000 medarbeidere på flere enn 180 kontorer over hele verden.

For mer information, vennligst kontakt:
Golder Associates Corporation
Nigel Barrick, European Marketing Leader
Tel: +44 0207 423 0931
E-post: Nigel_Barrick@golder.com

Bookmark and Share   Email to a Friend