2017


BREEAM hos Golder

Mars 24, 2017

Golder har bred erfaring med både BREEAM-NOR, BREEAM-NOR Tilpasset (Bespoke), BREEAM Communities og BREEAM In-Use. Golder har vært revisor på om lag 10 % av alle BREEAM-NOR-prosjekter som har oppnådd sertifisering.  Golder har per i dag over 40 pågående BREEAM-NOR-oppdrag i Norge. I tillegg har Golder en lang rekke pågående BREEAM In-Use prosjekter for flere aktører.

En effektiv løsning med AP og revisor

Ønsker du god karakter, en mer effektiv prosess og lavere sertifiseringskostnader? Golder tilbyr nå også tjenester som AP («Akkreditert Profesjonell»). Golders BREEAM-NOR AP og BREEAM International AP fungerer som rådgivere i design- og utviklingsprosesser og bidrar til målsetting og – oppnåelse i forbindelse med BREEAM-NOR sertifisering. Med Golder som både AP og revisor på prosjektet får du en effektiv dokumentasjonsprosess og raskere sertifisering. Vi kan tilby reduserte kostnader som leverandør av både AP- og revisortjenestene. Dette er noe vi per i dag gjennomfører på flere av våre prosjekter med god erfaring.

Golder var først på BREEAM i Norge

  • Den første lisensierte BREEAM-revisoren
  • Den første lisensierte revisoren for BREEAM Communities
  • Revisor for første bygg i Norge som ble BREEAM-NOR sertifisert
  • Revisor for flere pilotprosjekter som har blitt BREEAM-NOR sertifiserte

Vårt BREEAM-team setter deg først!

Golder har jobbet med mange ulike oppdragsgivere og prosjekter, og vi bruker erfaringen vår til å hjelpe deg med å utvikle prosjektet i henhold til prinsippene om bærekraftig utvikling. Våre APer og revisorer organiserer arbeidet på en effektiv måte, slik at sertifiseringsprosessen skal bli så strømlinjeformet som mulig.

Les mer om våre BREEAM-tjenster her


Om Golder Associates

Som en global, ansatteid organisasjon med over 50 års erfaring, er Golder Associates drevet av hensikten om å legge til rette for jordas utvikling og samtidig bevare dens integritet. I til sammen 165 kontorer over hele verden leverer våre mer enn 6500 ansatte løsninger som hjelper kundene våre med å oppnå målene sine om bærekraftig utvikling, ved å tilby et bredt spekter av uavhengig rådgivning, design-, og byggetjenester innen fagområdene jord, miljø og energi.

Ønsker du mer informasjon om Golder, kontakt:
Golder Associates AS (Norge)
Linn Marie Bjørvik, Environmental Consultant
Tel: +47 93 08 89 98
Email: LinnMarie.Bjorvik@golder.no

Bookmark and Share   Email to a Friend
BREEAM