Et bedre liv gjennom bærekraftige løsninger

Som en del av vårt engasjement for bærekraft opprettet våre medarbeidere i 2003 fondet Golder Trust for Orphans. Dette er et fond for foreldreløse barn, og yter støtte til barn og familier i Afrika som har mistet sine foreldre eller blitt fordrevet på grunn av AIDS-epidemien.

Fondet gir penger til grupper som jobber i bærekraftige prosjekter, som et varig bidrag til deres veldedige arbeid. Vi gir dessuten engangstilskudd til organisasjoner som søker øyeblikkelig hjelp. Per i dag støtter vi mer enn 2500 barn i Afrika.

Du finner flere opplysninger på goldertrust.org