Hva gjør et globalt konsulentfirma som jobber på tvers av landegrenser for deg?

Golders tekniske "communities" samler kunnskapsrike kollegaer som deler en felles teknisk interesse og de som har spesialisert seg på tjenester til våre kunder. Med 45 aktive "communities" deler våre medlemmer kunnskap, gode erfaringer og ressurser. De skaper også en bred opplæring og læringsmuligheter for ansatte på alle nivåer.

"The community" medlemmene møtes jevnlig for å diskutere nye vitenskapelige og tekniske utviklinger, utveksle ideer og finne innovative løsninger tilpasset kundens utfordringer. Golders tekniske "communities" opererer uten landegrenser. Suksessen bak dette ligger i at Golder i stor grad er et ansatteid firma hvor eiere oppmuntrer hverandre med et felles mål om å finne de beste løsningene for våre kunder, uavhengig av hvor lokaliteten ligger, som f. eks.:

  • Redusering av kostnader i en undersøkelse i Canada med over 80 % sammenliknet med kundens forslag til gjennomføringsprogram. Dette ble gjord ved å utnytte spesielle løsninger som tidligere var blitt utviklet i New Zealand i en liknende situasjon.
  • Spart en kunde i UK syv dager med arbeid i et intensivt prosjekt med flymodellering ved å hente inn kunnskap fra globale flyutøvere.
  • Kuttet halvparten av tiden som krevdes for å fullføre en oppgave med grunnvannsmodellering for en kunde i gruveindustrien. Ved å utnytte tidsforskjellene i Europa og Canada kunne man etablere et arbeidsteam som utførte to gjennomganger daglig, istedenfor én gang om dagen.
  • Tillate veldig aggressive og uvanlige tidslinjer ved risikoanalyse av skråningsstabilitet for en dyp dagbruddsgruve. Dette ble gjort i et hasteprosjekt uten kompromiss fra kravene til de lokale kundene. Vi var i stand til å gi ressurser til våre kunder ved å få kollegaer fra fem ulike kontorer fra tre ulike regioner (USA, Canada og Sør-Amerika) i kontakt.