ileberg-723x386.jpg
       Legge til rette for jordens utvikling 
       og bevare jordens integritet
 

Spør Golder!

Over hele kloden er selskaper og myndigheter i gang med å skape morgendagens verden. De bygger viktig infrastruktur, utvikler prosjekter, gjenoppretter landskaper og fornyer økonomien, alt med bærekraft i tankene.
Golder Associates er en medarbeidereid global organisasjon som tilbyr rådgivnings-, design- og byggtjenester innen spesialområdene jord, miljø og energi gjennom teknisk kompetanse, nyskapende løsninger og prisbelønnet kundeservice. I dag er våre kunder å finne blant verdens største industrier og pådrivere for utvikling: Olje og gass, bergverksdrift, industriproduksjon, energi samt byutvikling og infrastruktur.

Golder Associates har vært medarbeidereid siden starten i 1960, og våre 7000 medarbeidere ved 180 kontorer verden over kan tilby omfattende teknologisk forståelse, tenking på tvers av disipliner og et engasjement for å hjelpe kundene til å lykkes.

Golder Associates i Norge

Golder Associates AS (Golder) er det norske datterselskapet i Golder Associates Corporation med hovedsete i Kanada. Golder har kontor med 25 ansatte på Brakerøya i Drammen (pr. jan 2015).

Golder etablerte seg i Norge i 2005, og arbeider nå med oppdrag over hele Norge innen kompetanseområdene forurenset vann, jord og sedimenter; geoteknikk og ingeniørgeologi; strategisk miljørådgivning; miljøfyrtårn-, ISO- og BREEAM-sertifisering; miljøkartlegging av bygg; due diligence; ulike miljøoppfølgingsplaner; risikovurderinger og konsekvensutredninger.

Firmaets kompetanse er bredt sammensatt, og majoriteten av de ansatte er utdannet ved universiteter og høyskoler som hydrogeologer, kjemikere, geologer, geoteknikere og biologer.

Golders virksomhet er ISO 9001-, ISO 14001- og Miljøfyrtårnsertifisert og vårt kvalitetssystem følger i tillegg OHSAS 18001-standarden. Vi er kvalifisert i Sellihca, StartBANK, JQS og TransQ.

Golder i Norge er som nevnt ett av flere selskaper i Golder Associates Corporation, og dermed en del av en internasjonal gruppe av konsulentfirmaer innen geo- og miljøfagområdene. Til sammen er vi 6500 ansatte ved 165 kontorer i 37 land over hele verden, og med oppdrag i mer enn 140 land.

I Europa har Golder Associates kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Irland, Italia, Polen, Portugal, Spania, Ungarn og Tyrkia. I tillegg til disse Golder-kontorene har Golder sterke kontaktnett basert på samarbeid med lokale konsulentfirmaer i flere andre europeiske land.

Fram til sommeren 2007 gjennomførte Golder vesentlig oppdrag for A/S Norske Shell. Dette var undersøkelser og gjennomføring av tiltak ved Shells bensinstasjoner og anlegg over hele Norge.

I dag har vi et bredt oppdrags- og kundespekter, med flere store kunder innenfor både offentlig og privat sektor. Som eksempler kan nevnes ROM Eiendom, Forsvarsbygg, Skifte Eiendom, Statsbygg, Oslo lufthavn AS, Skanska, AF Gruppen, NCC, Veidekke, Advansia ÅF, Bundegruppen, Fornebu Utvikling, Eiendomspar, Fabritius, Norsk Industri, YX Energi, Oslo kommune, Bærum kommune, Drammen kommune, Asker kommune, Larvik kommune, Lundhs AS og Larvik Granite AS.

Se vår firmabrosjyre (1.6MB)

Dette er Golder.
Engineering Earth's development. Preserving Earth's integrity.

Vårt ledelsessystem er utviklet med tanke på å gjøre en gjennomført innsats verden over, hvor det tas hensyn til lokale behov.

Medeierskap er ett aspekt ved Golder-kulturen. Les mer


I dag omfatter våre tjenester en rekke tekniske disipliner sentrert rundt geofaglige og miljørelaterte tjenester.

Fra starten i 1960 tilbød Golder tjenester innen geoteknikk og fundamentering. Virksomheten utvidet seg raskt til også å omfatte bergmekanikk på 1970-tallet. Golders tjenestespekter er i kontinuerlig utviking. Les mer


Vi har en spennende historie og en lys fremtid.

Golder konsentrerer seg hundre prosent om fremtiden. Les mer 


Vi hjelper våre kunder med å støtte opp om et bærekraftig samfunn.

I dag krever kundene, medarbeiderne og samfunnet innovasjon for å dekke dagens behov uten at det går på bekostning av vår fremtid. Les mer