Trygg på jobb, trygg hjemme: det er vårt mål!

Golders målsetting er å være bransjeleder innen helse og sikkerhet gjennom oppbygging av en kultur hvor helse og sikkerhet står i høysetet og er solid forankret i måten å jobbe på. Dette støttes av et program som sørger for at medarbeiderne får opplæring i å utføre tekniske arbeidsoppgaver på en sikker måte, med en større bevissthet og kompetanse som kommer til anvendelse både på jobb og privat.

Det går tydelig frem for kunder, medarbeidere og leverandører at helse og sikkerhet står sentralt i Golders virksomhet. Helse og sikkerhet har vært, er og skal være en avgjørende faktor for kundenes valg av Golder, i våre programmer for rekruttering og jobbutvikling og i vårt valg av samarbeidspartnere og leverandører.

Vårt mål er å tilby et arbeidsmiljø støttet av et system som, gjennom bevissthet, medfører at det ikke skjer alvorlige ulykker hvor våre ansatte er innblandet. Nøkkelen til å nå dette målet er et kulturelt bevissthetsprogram som de øverste lederne står i spissen for.

Se vår helse- og sikkerhetspolicy (PDF, 139KB)