Vårt ledelsessystem sørger for en gjennomført innsats verden over, hvor det tas hensyn til lokale behov.

Medeierskap er ett aspekt ved Golder-kulturen. Et annet er vår ledelsesstruktur. Fremfor å fastholde en "ovenfra og ned"-struktur foretrekker vi at beslutningene fattes nær nivået hvor resultatene føles på kroppen og reguleres av direkte ansvar. En slik fordelt beslutningstaking gjennomføres av to atskilte grupper.

Prosjektledere og medarbeidere -- personer med teknisk ekspertise og lederevner til å utføre viktige prosjektoppgaver, styre prosjekter, ha kontakt med kunder, veilede andre medarbeidere og støtte andre deler av selskapet.

Toppledere -- gruppe- og kontorledere, nasjonale administrerende direktører og vår globale administrerende direktør - støtter medarbeiderne. De sørger for miljøet og verktøyene som gjør det mulig for våre prosjektledere og medarbeidere å utføre arbeid av høy kvalitet for våre kunder.

Vår globale ledelse:

 • Hisham Mahmoud President & CEO, Golder Associates Corporation
 • Mark Brightman Global gruvedrift
 • Tom Logan Americas
 • Anna-Lena Oberg-Hogsta Europa og Midtøsten
 • Hannah Hamling Asia og Australia
 • Tom Logan COO
 • Lee Anne Lackey CFO
 • Michael Strain   Controller
 • Nancy Wilk Helse og sikkerhet
 • Nick Bizic Personal
 • Charlie Voss Risiko