Et av våre største aktiva er en sterk følelse av hvem vi er, hvor vi er på vei og hva som er viktig for oss.

Vår virksomhet
Målet for vår virksomhet er å legge til rette for jordens utvikling og bevare jordens integritet.

Vår visjon
Friheten til å vokse og utmerke oss
Kunnskapen til å finne svarene
Engasjementet for å utgjøre en forskjell

Våre verdier
Integritet
Vi er ærlige, pålitelige og moralske i vårt arbeid og våre relasjoner.

Perfeksjonisme
Vi tilstreber høyeste kvalitet i våre tekniske løsninger og våre tjenester til kunder og kolleger.

Teamarbeid
Vi er et sammensveiset fellesskap som aktivt deler kunnskap og erfaringer i den hensikt å tilby våre kunder verdiskapende løsninger.

Omsorg
Vi respekterer og bryr oss om medarbeiderne, kundene, samfunnene og miljøene hvor vi lever og arbeider.

Eierskap
Vi er stolte av arbeidet vi gjør for kundene og investerer personlig i selskapet og selskapets resultater.

Vårt løfte til kundene - Golder Excellence

I mer enn 50 år har Golder vært opptatt av høyeste kvalitet med hensyn til kundeservice og teknisk dyktighet i alt vi foretar oss. Dette kaller vi "Golder Excellence".

Vi har så sterk tro på Golder Excellence at vi i 2012 utarbeidet en egen policy (Golder Excellence Policy) for å dokumentere vårt engasjement når det gjelder kvalitet i teknisk arbeid og kundeservice. Denne policyen bruker vi til å styre virksomheten og hele tiden oppnå bedre resultater.

Som kunde av Golder kan du derfor føle deg trygg på at du får den best mulige service og de beste løsningene.

Les vår Golder Excellence Policy (PDF, 39Kb)