Vi er en ansvarlig organisasjon som er opptatt av bærekraftig utvikling.

Golder er klar over at vår egen og kundenes suksess avhenger stadig mer av å innarbeide prinsipper om bærekraftig utvikling i prosjekter og virksomhet.

At vi vil "Legge til rette for jordens utvikling, bevare jordens integritet", gjenspeiler vårt engasjement for bærekraftig utvikling, som gjerne defineres som "...utvikling som dekker nåtidens behov uten å gå på bekostning av fremtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine behov."

Les mer om vårt engasjement for bærekraftig utvikling og hvordan det berører ulike aspekter ved selskapet:

Les mer om vårt bærekraftige engasjement i vår siste Sustainable Development Report.