client-sectors.JPG

Sektorer i Norge

Innenfor områdene rådgivnings-, design- og byggetjenester innen miljø og energi jobber Golder med kunder i mange sektorer, blant annet olje og gass, gruvedrift og transport. Klikk nedenfor for informasjon om hver enkelt sektor.

Sektorer i Norge


Gruvedrift og steinbrudd

Drift av gruver og steinbrudd trenger de beste kvalitets- og miljømessige løsninger. Gruveselskaper står overfor...

Industriell virksomhet

Innen industriell virksomhet kan vi tilby tjenester til en bred gruppe av bedrifter innen industrisektoren. Vår rådgiving...

Olje & Gass

I forbindelse med vårt bidrag til olje- og gassindustrien sikter vi mot å bli den foretrukne leverandøren av innovative...