pause slideshow

Industriell virksomhet

Innen industriell virksomhet kan vi tilby tjenester til en bred gruppe av bedrifter innen industrisektoren. Vår rådgiving og våre tekniske tjenester innom sektoren omfattar blandt annet:

  • Miljøgranskning av transaktionsobjekt (EDD) og strategisk miljørådgiving
  • Tillstandsprøving som miljøkonsekvensbeskrivninger, miljøtekniske utredninger, kart- og tegningsproduksjon m.m.
  • Periodiske undersøkelser samt revisioner innen (EHS)
  • Utredninger og undersøkelser av forurensede områder, risikobedømminger, tiltaksutredninger samt saneringskontrakter
  • Bærekraftig utvikling og sosialt ansvar
  • REACH relaterte tjenester
  • Avfallsutredninger, karakterisering av avfall samt design/utforming av deponier
  • Utredninger og opprettalse av planer for nedmontering av farlige installasjoner
  • Geotekniske undersøkelser samt jord-, berg- og vannrelaterte ingeniørtjenester

For mer informasjon, kontakt:
 Rolf Andersen (Drammenskontoret)

Karriere i Golder

Vil du følge dine interesser? Oppleve verden?
Bli en del av et globalt team som betyr noe.

Karriere i Golder   

Careers at Golder Associates
Vi er alltid intressert i å komme i kontakt med kreative og erfarne personer som brenner for jobben sin. Send CV og søknad til post@golder.no