pause slideshow

Gruvedrift og steinbrudd

Drift av gruver og steinbrudd trenger de beste kvalitets- og miljømessige løsninger. Gruveselskaper står overfor utfordringer som ekstremvær, kompleks geologi og logistikk. Gruver og steinbrudd etterstreber god drift og åpenhet overfor de miljøer og samfunn de opererer i. Golder kan bistå deres selskap med å oppnå dette.

Golder har levert tekniske løsninger til den nasjonale og internasjonale gruvesektoren og steinbruddindustrien i over 50 år. På bakgrunn av vår erfaring med prosjekter over hele verden, kan vi tilby tjenester innen alle faser av design og utvikling, og gjøre dem mer bærekraftige ved bruk av både anerkjente og nyskapende metoder og tilnærminger.

Våre kunder drar nytte av vårt omdømme, et omdømme som hviler på våre omfattende erfaringer fra både praktisk drift og høy kvalitet i vårt eget arbeid. Deres selskap kan stole på styrken av vårt tekniske arbeid og tjenester, og vårt internasjonale nettverk av spesialister som er involvert i prosjekter i alle sentrale områder av gruvedrift og steinbrudd.

VÅRE TJENESTER

Vår integrerte rådgivnings-, design- og konstruksjonsløsninger kan brukes i alle trinn av prosjektet, og leveres av team som spesialiserer seg på:

 • gruveplanlegging og malmevaluering
 • evaluering av mineralressurser
 • integrerte avgangsmasser og avfallshåndtering
 • bergmekanikk og geoteknikk
 • ivaretakelse av miljøforhold inkl søknader
 • vannhåndtering
 • infrastruktur
 • design og konstruksjon "Heap Leach"-prosjekter
 • optimalisering av energibruk og utslipp av klimagasser
 • bærekraft og samfunnsansvar
 • helse og sikkerhet
 • drift og ledelse

TJENESTER 

Du kan stole på våre eksperters kompetanse når det kommer til å vurdere, utvikle og optimalisere utvinning fra overflategruver og underjordiske gruver: enten det gjelder:

 • aluminium (bauxitt)
 • diamanter
 • fosfat
 • gull og sølv
 • industrimineraler
 • jern (inkludert magnetitt)
 • kalium
 • kobber
 • kromitt
 • kull
 • mangan
 • mineralsand
 • nikkel
 • oljesand og oljeskifer
 • platina og PGEs
 • sjeldne jordarter (REE)
 • sink og bly
 • tilslagsmaterialer og mineralbyggematerialer
 • uran

... og andre spesialprodukter/råvarer.

For ytterligere informasjon om vårt utvalg av tjenester innen gruver og steinbrudd, kan du kontakte:
 Rolf Andersen (Drammenskontoret)

Karriere i Golder

Vil du følge dine interesser? Oppleve verden?
Bli en del av et globalt team som betyr noe.

Karriere i Golder  

Careers at Golder Associates
Vi er alltid intressert i å komme i kontakt med kreative og erfarne personer som brenner for jobben sin. Send CV og søknad til post@golder.no

Har du et spørsmål om denne sektoren?

Fyll ut feltene nedenfor
Takk for din forespørsel.
En representant fra Golder vil kontakte deg i løpet av kort tid.