pause slideshow

Olje & Gass

I forbindelse med vårt bidrag til olje- og gassindustrien sikter vi mot å bli den foretrukne leverandøren av innovative og bærekraftige geotekniske ingeniørtjenester på miljø og sosiale løsninger til kundene våre.

I Norge tilbyr vi følgende tjenester til oljeindustrien:

  • Miljøtekniske grunnundersøkelser av bensinstasjoner, depoter, raffinerier
  • Geotekniske undersøkelser og utredninger
  • Fordypede risikobedømminger og utredninger
  • Byggeledelse og miljøkontroller for etterbehandling av forurenset grunn

For mer informasjon, kontakt:
 Rolf Andersen (Drammenskontoret)

Karriere i Golder

Vil du følge dine interesser? Oppleve verden?
Bli en del av et globalt team som betyr noe.

Karriere i Golder   

Careers at Golder Associates
Vi er alltid intressert i å komme i kontakt med kreative og erfarne personer som brenner for jobben sin. Send CV og søknad til post@golder.no