pause slideshow

Geoteknikk og ingeniørgeologi

Geoteknikk og ingeniørgeologi

Bygging i fjell eller på løsmasser kan ha store påvirkninger på undergrunnen og/eller omgivelsene. Gode undersøkelser av byggegrunnen enten det dreier seg om fjell eller løsmasser er avgjørende for å fremskaffe det nødvendige grunnlag for vurderinger og prosjektering. Golder gjennomfører prosjekter i alle størrelser og håndterer alle faser fra planlegging, innledende undersøkelser, utforming og anbud, til implementering, inspeksjon og overvåkning. Våre tjenester dekker prosjektforløpet fra mulighetsstudier og konsekvensutredninger til regulerings- og byggeplaner med konkurransegrunnlag og oppfølging i byggeperioden.

Kontaktpersoner:
 Vidar Ellefsen (Drammenskontoret
 Rolf Andersen (Drammenskontoret