pause slideshow

Konsekvensutredninger

Konsekvensutredninger

Konsekvensutredninger utføres etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrift. Formålet med utredningene er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planen og gjennomføringen av tiltaket. Golder utfører konsekvensutredninger med fokus på miljø og helse, gjerne i samordning med risikoanalyser og/eller miljørevisjoner. Ved behov trekkes ekstern ekspertise inn slik at vi kan levere komplette utredninger i nært samarbeid med tiltakshaver og ansvarlig for utarbeidelsen av reguleringsplanen.

Kontaktpersoner:
 Linn Marie Bjorvik (Drammenskontoret) 

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet er en av grunnpilarene til Golder og gjenspeiles i hverdagen, i all prosjektstyring og prosjektgjennomførelse. Golder har bred erfaring innenfor risikovurdering, HMS- styringssystemer og HMS-ledelse etter arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften, bygg¬herre¬forskriften. Golder har over 50 oppdrag som KP iht. byggherreforskriften, utøvende KU iht. byggherreforskriften, eksternrevisjoner iht. arbeidsmiljøloven og internkontroll¬forskriften og systemrevisjoner iht. interne instrukser og relevant nasjonalt lovverk.

Kontaktpersoner:
 Stig Moe (Drammenskontoret