pause slideshow

BREEAM

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er en av de mest anerkjente internasjonale metodene for miljøklassifisering av bygg, og har på kort tid blitt den viktigste klassifiseringsmetoden for bygg i Norge. Sertifiseringen kan gjennomføres for design- og prosjekteringsfasen (foreløpig sertifikat), samt for ferdig oppført bygg (endelig sertifikat).

BREEAM vurderer ulike miljøaspekter ved et byggeprosjekt, fungerer som et prosjekteringsverktøy for å sikre tverrfaglig samarbeid og gode løsninger til rett tid, og vil på en troverdig måte premiere bygg eller områder som utmerker seg i forhold til byggekvalitet og ytre miljø. Metoden dekker ledelse, helse og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi, forurensning og innovasjon.

BREEAM-NOR - sertifisering av bygg

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av BREEAM og ble lansert i 2012.

BREEAM In-Use - sertifisering av driften av et bygg

BREEAM In-Use er en metode for å vurdere, følge opp og sertifisere driften av bygg. Systemet kan benyttes til å vurdere de tekniske egenskapene til et bygg (Asset), driftsteamet (Building Management) eller aktivitetene i bygget (Occupier Management). BREEAM In-Use kan identifisere behov for oppgradering/rehabilitering og muligheter for mer effektiv drift og bruk.

BREEAM Communities - sertifisering av et område

BREEAM Communities hjelper design-team, utviklere og planleggere med å forbedre, måle og uavhengig sertifisere bærekraftig utvikling i et område.

Høyere rangering stiller krav til ivaretakelse av miljøkrav i både organisasjon, prosjektering og utførelse. Metoden dekker seks ulike aspekter ved et prosjekt, fordelt på prosess og styresett, helse, økonomi og sosial trygghet, ressurser og energi, arealbruk og økologi, vei og transport, samt innovasjon.

Kontaktperson:
 Linn Marie Bjorvik (Drammenskontoret)